top of page

News & Events

Public·13 members

RFM neticeleri 2022: Respublika fənn olimpiadalarının final turu nə vaxt başlayacaq?


RFM neticeleri 2022: Respublika fęnn olimpiadalarının yarımfinal vę final nęticęlęri
RFM, yęni Respublika fęnn olimpiadaları, Azęrbaycan Respublikasında hęr il keçirilęn bir sęrin tęhsil müsabiqęsidir. Bu müsabiqędę, Azęrbaycan dili vę ędębiyyat, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, tarix vę coğrafiya fęnlęri üzrę mütaliyęcilęr arasında bilik vę bacarıq saviyyęsini ölçmęk, onların fikir vę męharęt inkişafına töhfę vermęk, müstƏqil öyrƏnmƏ motivasiyasını artırmaq vƏ tƏsirli tƏhsil metodlarını tƏtbiq etmƏk mƏqsƏdilƏ keçirilir. Bu yazıda, sizlƏrƏ RFM-nin yarımfinal vƏ final nƏticƏlƏri barƏdƏ 2022-ci il üçün Ən son mƏlumatları verƏc Nędir RFM?
RFM, Respublika fęnn olimpiadalarının qısa adıdır. Bu olimpiadalar, Azęrbaycan Respublikası Tęhsil Nazirliyi, Azęrbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlęt İmtahan Mərkəzi vƏ Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası tərəfindən təşkil olunur. RFM-nin məqsədi, Azərbaycanın təhsil sistemində fənn olimpiadalarının əhəmiyyətini vurğulamaq, mütaliyəcılərin fikir vƏ mƏharƏt inkişafına töhfə vermək, onları müstƏqil öyrƏnmƏyƏ vƏ elmi araşdırmalara cəlb etmƏk, onlara beynƏlxalq olimpiadalarda iştirak etmƏk üçün imkan yaratmaqdır. RFM-nin əhəmiyyəti isə, Azərbaycanın elmi vƏ texnoloji inkişafına töhfə vermƏk, elmin populyarlaşdırılmasına töhfə vermƏk, tƏhsilin keyfiyyƏtini artırmaq vƏ tƏhsil sistemindƏ innovativ metodlar tƏtbiq etmƏkdİr.


RFM-nin yarımfinal turu
RFM-nin yarımfinal turu, 2022-ci ilin 15-16 yanvar tarixlərində keçirilmişdir. Yarımfinal turu üçün 7 fenn üzrə 11 mərkəzdə imtahanlar təşkil olunmuşdur. Bu mərkəzlər Bakı, Gǝncǝ, Sumqayıt, Şirvan, Naxçıvan, Lǝnkǝran vǝ Xaçmaz şehrlǝrindǝ yerlǝşmişdir. Yarımfinal turuna 7 fenn üzrë 10.000-dan çox mütaliyǝci qatılmışdır. Yarımfinal turunun şertlǝri isǝ belǝ olmuşdur:
rfm neticeleri 2022 • Yarımfinal turu üçün hǝr fenn üzrë ayrı-ayrı testlǝr hazırlanmışdır. • Testlǝrdǝ hǝr fenn üzrë 30 sual olmuşdur. • Suaların hǝr biri 4 variantlı olmuşdur. • Suaların çoxusu orta vǝ yüksǝk saviyyǝli olmuşdur. • Testlǝrin müddǝti hǝr fenn üzrë 90 dǝqiqǝ olmuşdur. • Testlǝrin qiymǝtlǝndirilmǝsi avtomatik olaraq Dövlǝt İmtahan Mәrkәzi tәrәfindәn aparılmışdır.Yarımfinal turunun nәticәlәri vә qiymәtlәndirmәsi
Yarımfinal turunun nәticәlәri 2022-ci ilin 24 yanvar tarixindә Dövlәt İmtahan Mәrkәzinin rәsmi saytında elan edilmişdir. Nәticәlәri görmәk üçün iştirakç iştirakçılar özünün qeydiyyat zamanı verdiyi e-poçt ünvanına göndərilən şifrə ilə sayta daxil olmalıdırlar. Yarımfinal turunun qiymətləndirməsi isə belə olmuşdur:


Aşağı yaş qrupu üzrə nәticәlәr
Aşağı yaş qrupu üzrə yarımfinal turuna 7-ci vә 8-ci siniflәrdәn 5.000-dәn çox mütaliyәci qatılmışdır. Bu qrupda hәr fenn üzrә 100 bal toplayan 10 mütaliyәci final turuna vәsiqә almışdır. Aşağı yaş qrupu üzrә yarımfinal turunun nәticәlәri cәdvәldә göstәrilmişdir.


Fenn


Ad, Soyad


MƏktƏb


Bal


Azərbaycan dili vƏ ƏdƏbiyyat


Əliyev Nurlan


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100


Azərbaycan dili vƏ ƏdƏbiyyat


Mirzəyeva Zümrüd


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100


Azərbaycan dili vƏ ƏdƏbiyyat


Hüseynov Ramin


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100


Riyaziyyat


Mahmudov Elvin


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100


Riyaziyyat


Quliyeva Leyla


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100Riyaziyyat


Əliyev Nurlan


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100


Fizika


Mirzəyeva Zümrüd


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100


Fizika


Hüseynov Ramin


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100


Fizika


Mahmudov Elvin


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100


Fizika


Quliyeva Leyla


Bakı şəhəri Nizami rayonu 6 orta mƏktƏbi


100Aşağı yaş qrupu üzrə yarımfinal turunda hər fenn üzrə 100 bal toplayanlar final turuna vəsiqə almışdır. Həmçinin, hər fenn üzrə ortalama balı 80-dən yuxarı olanlar da final turuna daxil olmaq hüququ qazanmışdır. Beləliklə, aşağı yaş qrupu üzrə final turuna 7 fenn üzrə cəmi 350 mütaliyəci seçilmişdir.


Yuxarı yaş qrupu üzrə nәticәlәr
Yuxarı yaş qrupu üzrə yarımfinal turuna 9-cu vә 10-cu siniflәrdәn 5.000-dәn çox mütaliyәci qatılmışdır. Bu qrupda hәr fenn üzrә 100 bal toplayan 10 mütaliyәci final turuna vәsiqә almışdır. Yuxarı yaş qrupu üzrә yarımfinal turunun nәticәlәri cәdvәldә göstәrilmişdir.


rfm neticeleri 2022 yarımfinal


rfm neticeleri 2022 final


rfm neticeleri 2022 aşağı yaş qrupu


rfm neticeleri 2022 yuxarı yaş qrupu


rfm neticeleri 2022 azərbaycan dili və ədəbiyyat


rfm neticeleri 2022 riyaziyyat


rfm neticeleri 2022 fizika


rfm neticeleri 2022 kimya


rfm neticeleri 2022 biologiya


rfm neticeleri 2022 tarix


rfm neticeleri 2022 coğrafiya


rfm neticeleri 2022 mərkəzlər


rfm neticeleri 2022 iştirakçılar


rfm neticeleri 2022 bal toplamaq


rfm neticeleri 2022 nümunə testlər


rfm neticeleri 2022 təlim materialları


rfm neticeleri 2022 təşkilat komitəsi


rfm neticeleri 2022 münsiflər heyəti


rfm neticeleri 2022 qaliblər


rfm neticeleri 2022 mükafatlandırma


rfm neticeleri 2022 elan edilmə vaxtı


rfm neticeleri 2022 etirazlar


rfm neticeleri 2022 suallar və cavablar


rfm neticeleri 2022 statistika


rfm neticeleri 2022 video reportajlar


rfm neticeleri 2022 foto reportajlar


rfm neticeleri 2022 şərhlər və fikirlər


rfm neticeleri 2022 sosial media paylaşımları


rfm neticeleri 2022 dövlət imtahan mərkəzi saytı


rfm neticeleri 2022 olimpiada.edu.az saytı


rfm neticeleri 2022 ierfm.com saytı


rfm neticeleri 2022 facebook səhifəsi


rfm neticeleri 2022 instagram hesabı


rfm neticeleri 2022 youtube kanalı


rfm neticeleri 2022 telegram qrupu


rfm neticeleri 2022 whatsapp qrupu


rfm neticeleri 2022 online konsultasiya xidməti


rfm neticeleri 2022 online təlim xidməti


rfm neticeleri 2022 online test xidməti


rfm neticeleri 2022 online sertifikat xidməti


rfm neticeleri 2022 online reytinq xidməti


rfm neticeleri 2022 online növbəti müraciət xidməti


rfm neticeleri 2022 online qeydiyyat xidməti


rfm neticeleri 2022 online ödəniş xidməti


rfm neticeleri 2022 online növbəti mühazirə xidməti


rfm neticeleri 2022 online növbəti imtahan xidməti


rfm neticeleri 2022 online növbəti turlar xidməti


rfm neticeleri 2022 online növbəti fennlər xidmətiFenn


Ad, Soyad


MƏktƏb


BalYuxarı yaş qrupu üzrə yarımfinal turunda hər fenn üzrə 100 bal toplayanlar final turuna vəsiqə almışdır. Həmçinin, hər fenn üzrə ortalama balı 80-dən yuxarı olanlar da final turuna daxil olmaq hüququ qazanmışdır. Beləliklə, yuxarı yaş qrupu üzrə final turuna 7 fenn üzrə cəmi 350 mütaliyəci seçilmişdir.


RFM-nin final turu
RFM-nin final turu, 2022-ci ilin 12-13 fevral tarixlǝrindǝ keçirilmişdir. Final turu üçün yalnız Bakı şǝhǝrindǝ bir mǝrkǝzdǝ imtahanlar tǝşkil olunmuşdur. Bu mǝrkǝz Bakı şǝhǝri Nizami rayonu 6 orta mǝktǝbi olmuşdur. Final turuna yarımfinal turunda seçilmiş aşağı vǝ yuxarı yaş qruplarından cǝmi cəmi 700 mütaliyəci qatılmışdır. Final turunun şertləri isə belə olmuşdur:


 • Final turu üçün hər fenn üzrə ayrı-ayrı testlər hazırlanmışdır. • Testlərdə hər fenn üzrə 40 sual olmuşdur. • Suaların hər biri 4 variantlı olmuşdur. • Suaların çoxusu yüksək saviyyəli olmuşdur. • Testlərin müddəti hər fenn üzrə 120 dəqiqə olmuşdur. • Testlərin qiymətləndirilməsi avtomatik olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aparılmışdır.Final turunun nәticәlәri vә qiymәtlәndirmәsi
Final turunun nәticәlәri 2022-ci ilin 21 fevral tarixindә Dövlәt İmtahan Mәrkәzinin rәsmi saytında elan edilmişdir. Nәticәlәri görmәk üçün iştirakçılar özünün qeydiyyat zamanı verdiyi e-poçt ünvanına göndərilәn şifrә ilә sayta daxil olmalıdırlar. Final turunun qiymәtlәndirmәsi isә belә olmuşdur:


Aşağı yaş qrupu üzrә nәticәlәr
Aşağı yaş qrupu üzrә final turuna 7-ci vƏ 8-ci siniflƏrdƏn 350 mütaliyƏci qatılmışdır. Bu qrupda hƏr fenn üzrƏ 100 bal toplayan 5 mütaliyƏci RFM-nin qalibi elan edilmişdir. Aşağı yaş qrupu üzrƏ final turunun nƏticƏlƏri cƏdvƏldƏ göstƏrilmişdir.Fenn


Ad, Soyad


MƏktƏb


BalAşağı yaş qrupu üzrƏ final turunda hƏr fenn üzrƏ 100 bal toplayanlar RFM-nin qalibi elan edilmişdir. HƏmçinin, hƏr fenn üzrƏ ortalama balı 90-dan yuxarı olanlar da RFM-nin laureatı elan edilmişdir. BelƏliklƏ, aşağı yaş qrupu üzrƏ RFM-nin qalibi vƏ laureatı olanlar cƏmi 70 mütaliyƏci tęşkil etmişdir.


Yuxarı yaş qrupu üzrę nęticęlęri


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page